7 tips för att skriva blogginlägg snabbt på under 50 minuter (2023)

0
Lästid: 7 min

Letar du efter tips för att lära dig skriva blogginlägg snabbt? Att skriva ett blogginlägg kan vara tidskrävande och komplext, men med rätt tillvägagångssätt behöver det inte ta en evighet. I den här artikeln visar vi dig hur du skriver ett utmärkt blogginlägg på under 50 minuter.

We’ll cover tips such as brainstorming ideas, organizing your thoughts into an outline, creating content that engages readers and more. So if you’re ready to jumpstart your blogging career or want tips for writing better posts faster, read on!

1. Använd AI för att hjälpa dig

Först och främst behöver du en bra AI för att hjälpa dig med idéer, brainstorming och skrivande. Den blev väldigt populär 2022 och fortsatte att växa. Använder sig av Jasper AI att snabbt skriva ett blogginlägg är ett perfekt sätt att spara tid och få ut det mesta av ditt innehåll.

AI:n kan också hjälpa till att brainstorma genom att föreslå ämnen och idéer baserat på användarintressen eller aktuella trender. Det kan också organisera innehåll till en kontur på några sekunder, vilket gör att användare kan fokusera mer på att skapa innehåll snarare än att oroa sig för struktur.

Fördelar

 • Sparar tid jämfört med manuellt skrivande
 • Fler idéer och ämnen från AI-förslag
 • Outline kan skapas snabbt med hjälp av AI
 • Hjälper till att fokusera mer på att skapa innehåll snarare än att oroa sig för struktur
 • Kan producera högkvalitativt innehåll snabbt och SEO

Nackdelar

 • Behöver ett effektivt och pålitligt AI-verktyg för bästa resultat (som Jasper AI)
 • Fel i att förstå användarens avsikt kan leda till felaktiga utdata eller irrelevanta utdata
 • Kan behöva ytterligare mänsklig input och redigeringstid för bättre noggrannhet

Dessutom har AI:n omfattande semantisk analysfunktioner, som gör det möjligt för användare att skapa engagerande och djupgående blogginlägg snabbare genom att säkerställa att varje mening skrivs med högre semantisk rikedom. Detta kombinerade gör Jasper AI ett av de mest effektiva verktygen för att snabbt skriva högkvalitativa blogginlägg!

2. Börja med en disposition

Innan du skriver, skapa en översikt över huvudpunkterna du vill ta upp i ditt blogginlägg. Att börja med en disposition när du skriver ett blogginlägg kan hjälpa dig att spara tid och se till att du håller dig på rätt spår.

Med en disposition kan du snabbt identifiera vilka ämnen som behöver tas upp, hur varje punkt ska struktureras och hur varje punkt ska flyta in i nästa. Detta kommer att eliminera onödiga backtracking eller revideringar under skrivprocessen.

Konturen kan se ut så här:

 1. Introducera tips för att skriva ett blogginlägg
 2. Förklara fördelarna med att använda AI för att hjälpa till med idéer, brainstorming och skrivande
 3. Beskriv hur du skapar en disposition innan du startar ditt blogginlägg
 4. Diskutera tips för att skapa engagerande innehåll
 5. Ge exempel på sätt att spara tid när du skriver ett blogginlägg
 6. Sammanfatta de viktigaste tipsen från den här artikeln
 7. Inkludera nyckelord i ditt blogginlägg för SEO-ändamål

Genom att ha överblick kan du arbeta mer effektivt genom att fokusera på att skapa innehåll snarare än att oroa dig för struktur. Du vet exakt vilka punkter som behöver åtgärdas och i vilken ordning de ska komma in, så att du enbart kan fokusera på att producera innehåll av hög kvalitet.

3. Skriv i omgångar

Istället för att försöka skriva ett helt blogginlägg på en gång, dela upp det i mindre bitar och ta itu med varje avsnitt separat. Att skriva i omgångar är ett bra sätt att skriva blogginlägg snabbt eftersom det hjälper dig att hålla fokus och undvika utbrändhet.

Genom att dela upp inlägget i mindre bitar kan du fokusera på att producera högkvalitativt innehåll för varje avsnitt snarare än att oroa dig för struktur eller organisation. Det låter dig också arbeta mer effektivt och få mer gjort på kortare perioder för att avsluta ditt blogginlägg snabbare.

När du till exempel skriver en artikel om tips för att skriva ett blogginlägg, börja med att brainstorma idéer och skapa en disposition som beskriver huvudpunkterna du vill ta upp och hur de ska flyta ihop. Lägg sedan tid på varje nummer separat och se till att den har en högre semantisk rikedom för att engagera läsarna. Denna struktur gör att du kan skapa innehåll snabbt utan att behöva oroa dig för organisation eller struktur.

Ta korta pauser för att ladda batterierna och fokusera på uppgiften. Att skriva i omgångar hjälper dig att undvika utbrändhet och producera högkvalitativt innehåll snabbare!

4. Eliminera distraktioner

When it’s time to write, turn off your phone notifications and close any unnecessary tabs or applications on your computer. Eliminating distractions is essential for writing a blog post quickly because it helps you stay focused and avoid disruptions.

Vad kan du göra:

 • Stäng av telefonaviseringar och alla onödiga flikar eller applikationer på din dator.
 • Minska omgivningsljudet genom att bära hörlurar med lugnande musik eller vitt brus i bakgrunden.
 • Ställ in en timer för att hålla dig själv fokuserad och ge dig själv pauser när det behövs under längre skrivsessioner.
 • Skriv i en organiserad miljö, till exempel ett tyst rum eller bibliotek, för att minska distraktioner från kamrater eller andra aktiviteter.
 • Gör ordning på ditt skrivbord så att du kan fokusera enbart på uppgiften utan att visuell röran hindrar dina framsteg.
 • Res dig från skrivbordet och ta korta promenader under dagen för att rensa huvudet och förbli produktiv under längre perioder.
 • Undvik multitasking medan du skriver; fokusera istället all din uppmärksamhet på att slutföra en uppgift innan du går vidare till en annan.

När du ständigt avbryts eller dras bort från uppgiften kan det vara svårt att behålla fokus och slutföra ditt blogginlägg snabbt. Att stänga av aviseringar och stänga onödiga program kan eliminera distraktioner som kan sakta ner din skrivprocess. Detta gör att du kan arbeta mer effektivt och ge bättre resultat snabbare för att avsluta ditt blogginlägg snabbt.

5. Använd mallar

Om du ofta skriver om liknande ämnen, överväg att skapa en mall för dina blogginlägg med en standardstruktur eller standardformat. Detta kan spara tid och göra skrivprocessen snabbare.

Att använda mallar för att snabbt skriva blogginlägg är ett effektivt sätt att spara tid och få ut det mesta av ditt innehåll. En standardstruktur eller formatmall hjälper dig att hålla dig på rätt spår. Samtidigt eliminerar skrivandet bakåtspårning och revidering under processen. Fokusera enbart på att skapa innehåll snarare än att oroa dig för struktur. Arbeta mer effektivt genom att dela upp inlägget i mindre bitar och eliminera distraktioner som kan sakta ner din skrivprocess.

Mall för ett bra blogginlägg:

 • Introduktion: Börja inlägget med att introducera huvudämnet och ge en kort översikt över vad som kommer att diskuteras i blogginlägget. Inkludera en uppseendeväckande krok som fängslar läsarna och får dem att vilja läsa mer.
 • Kropp: Dela upp inläggets brödtext i mindre sektioner för att göra det lättare för läsarna att smälta. Varje avsnitt bör fokusera på en specifik punkt eller idé relaterad till huvudämnet. Se till att varje fråga är grundligt undersökt och stöds med fakta, statistik, citat eller exempel. Se också till att det finns en tydlig övergång mellan varje avsnitt.
 • Slutsats: Sammanfatta de viktigaste punkterna som diskuteras i inlägget och ge tips eller praktiska råd som läsarna kan ta med sig från ditt skrivande. Avsluta med att upprepa din ursprungliga avhandling för att ge en effektiv slutsats.

Uppmaning till åtgärder? Uppmuntra läsarna att dela sina tankar eller erfarenheter relaterade till ämnet du har skrivit om genom att inkludera en uppmaning i slutet av ditt inlägg. Detta hjälper till att väcka diskussioner och öka engagemanget på din blogg eller webbplats.

Alla dessa faktorer tillsammans gör mallar till ett av de mest effektiva verktygen för att snabbt producera högkvalitativa blogginlägg.

6. Don’t edit while you write

Motstå lusten att redigera eller revidera ditt arbete medan du går. Fokusera istället på att få ner dina idéer på papper och oroa dig för att fixa dem senare.

Att redigera medan du skriver kan vara distraherande och gör det svårt att fokusera på att få ner dina idéer på papper. Det saktar ner skrivprocessen, tar bort kreativiteten och ökar sannolikheten för writer's block.

Skäl till varför du inte bör göra det:

 • Att redigera medan du skriver kan vara distraherande och gör det svårt att koncentrera sig på att få ner idéer på papper.
 • Det saktar ner skrivprocessen, tar bort kreativiteten och ökar sannolikheten för writer's block.
 • Det tar tid som kunde ha lagts ner på att skapa innehåll istället för att fixa fel eller stavfel i tidigare avsnitt.
 • Det kan leda till överredigering och upprepade fraser som minskar läsbarheten för läsarna.
 • Revising as you go along might cause a loss of enthusiasm or motivation due to having to constantly tweak sentences that don’t sound quite perfect yet still need more ideas added later on in the post anyway.

It’s much more beneficial to get your thoughts out first and worry about refining them later when you have a better idea of what you want to say. This ensures you don’t get bogged down by minor details or rhetoric while trying to produce content quickly.

Dessutom leder redigering medan du går ofta till backtracking, vilket kan slösa tid och energi som bättre används för att skapa nytt material till ditt blogginlägg. Därför är det bäst att motstå lusten att redigera eller revidera när du skriver för att snabbt skriva ett blogginlägg.

7. Skriv dagligen

The more often you write, the faster and more efficient you’ll become. Make writing a daily habit to improve your speed and productivity.

Att skriva dagligen kan hjälpa dig att skriva blogginlägg snabbare eftersom det gör dig mer skicklig på att formulera dina idéer, ökar antalet ord och ökar produktiviteten. När du skriver dagligen förbättras din skrivförmåga när du får mer erfarenhet av att uttrycka tankar och förmedla budskap.

Varför dagligt skrivande är bra:

 • Att skriva dagligen ökar färdigheten i att formulera idéer och förmedla budskap.
 • Att skriva regelbundet hjälper till att förbättra ordantalet och ökar produktiviteten.
 • Att träna på att skriva dagligen ger ett effektivare arbetsflöde och mindre tid åt att revidera eller redigera misstag.
 • Att etablera en daglig skrivvana uppmuntrar kreativitet genom att låta författaren utforska nya ämnen utan att oroa sig för kvalitet eller struktur.
 • Regelbunden träning bygger också mental uthållighet, vilket kan hjälpa till att förhindra utbrändhet eller trötthet.

Dessutom producerar skrivande konsekvent fler ord snabbare eftersom det lär sinnet att fokusera på uppgiften. Slutligen, genom att ta för vana att skriva regelbundet, kommer du att upptäcka att bloggandet blir allt lättare och att din produktivitet höjs som ett resultat av vanligt övningar.

Ska jag ställa in timers?

Jag tog inte med det eftersom det inte fungerar bra för mig, men det kanske fungerar för dig.

Setting timers when writing blog posts can be a helpful tool for keeping yourself on track. Timers provide structure, ensuring that you stay focused on the task and don’t get distracted. Additionally, having a time limit can help increase your productivity, allowing you to work more efficiently and allocate more time for editing and refining your work.

Att använda en timer är också fördelaktigt eftersom det ger motivation att fortsätta och uppmuntrar dig att skriva snabbt och effektivt. Det hjälper också till att förhindra förhalning, eftersom att ha en deadline i åtanke gör det lättare att dela upp större uppgifter i mindre bitar och prioritera de väsentliga delarna av ditt inlägg först.

Fördelar

 • Ger struktur och håller dig fokuserad
 • Ökar produktiviteten genom att utnyttja tiden effektivt
 • Uppmuntrar till att skriva snabbt och effektivt
 • Hjälper till att förhindra förhalning genom att dela upp större uppgifter i hanterbara bitar
 • Motiverar att fortsätta

Nackdelar

 • Kan vara stressande om tidsfristen är för snäv eller orealistisk för uppgiften
 • Detta kan leda till förhastat arbete på grund av tidsbrist
 • Kan begränsa kreativiteten eftersom det begränsar det fria flödet av idéer

Genom att använda en timer kan du dessutom spåra dina framsteg och mäta hur lång tid varje uppgift tar så att du kan justera därefter om det behövs. Detta gör att du kan optimera din skrivprocess över tid och bli ännu snabbare på att skapa högkvalitativt innehåll för dina blogginlägg.

Slutsats

Genom att följa tipsen som beskrivs i den här artikeln kan du skriva ett blogginlägg snabbt och effektivt. Oavsett om du skapar en effektiv mall eller motstår lusten att redigera medan du skriver, hjälper dessa tips dig att producera kvalitetsinnehåll på under 50 minuter.

Skriver dagligen och använder AI till exempel Jasper AI är avgörande för att förbättra din blogghastighet och produktivitet. Gör det till en del av din rutin om möjligt. Med övning och engagemang kan vem som helst bli en expertbloggare som kan producera högkvalitativa inlägg snabbare än någonsin.

Börja tillämpa dessa tips redan idag för att komma på rätt spår för att bli en framgångsrik författare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

sv_SESvenska